Vrtec Pikapolonica Dobrovnik – Dobronaki Katicabogár Óvoda

Dobrovnik 266/j, 9223 Dobrovnik/Dobronak

Tel.: 02 579 10 31/02 578 90 91

        Logotip vrtca/Az óvoda logója:

Spletna stran/Weboldal: http://www.dosdobrovnik.si

Elektronski naslov/E-mail cím: vrtec.dobrovnik@gmail.com

Ravnateljica/igazgatónő:  Milena Ivanuša

Pomočnica ravnateljice/Igazgatóhelyettes: Edit Varga

Matična številka/ Nyilvántartási szám: 5086078

Davčna številka/Adószám: 97102318

Transakcijski račun/Bankszámlaszám: SI56 01100-6000048523

Ustanovitelj:                Občina Dobrovnik

Alapító:                       Dobronak Község

 

Soustanovitelj:        Madžarska samoupravna narodna skupnost občine Dobrovnik

Társalapító:           Dobronak Községi Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség